truca'ns al:
93 783 13 55
93 783 91 46
Vigilem i cuidem el patrimoni dels nostres clients 
amb l’eficàcia i seguretat que busca el mateix client.
API

Intermediació en compravendes immobiliàries:


Habitatges
Locals comercials
Despatxos
Naus industrials
Aparcaments
Terrenys i solars per edificar


Hipoteques:

Estudi
Sol.licitud
Tramitació
Subrogació


Assessorament immobiliàri en general

Tramitació d'escriptures:
Gestions davant les Administracions:

Cancel.lació de càrregues
Canvis de nom d'impostos
Presentació al Llibre Diari
Presentació al Llibre Diari
Liquidació d'impostos sobre Transmissions Patrimonials
Reclamacions de valors cadastrals
Inscripció al Registre de la Propietat
Sol.licitud de guals i d'altres
Tramitació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys    


Tramitació d’herències


Valoracions de finques rústiques i urbanes


ADMINISTRACIÓ DE FINQUES:

Lloguer de finques urbanes i rústiques: Administració de lloguers:

Habitatges
Selecció de futurs arrendataris
Locals comercials
Registre de fiances
Despatxos
Augments de lloguer i repercussions per obres
Naus industrials
Pagament i repercussió d’impostos i taxes.
Aparcaments
Tramitació d'I.V.A.
Solars
Tràmits i canvis de nom a les companyies de serveis
   
Sol.licitud de cèdules d'habitabilitat


Redacció de contractes d'arrendament.


Assessorament
© 2007 - cialimmo.com , Tots els drets reservats - Informació legal - disseny web MONTAWEB.com